Ana Sayfa » Arşiv

Bireyler ve Toplum, Genel Konular »

[13 May 2009 | 1 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

Ünlü bir dilbilimci “sözcükler insanı ele verir” demiş. Koşut bir söylemle, Freud, dilbilgisi hatası, algı yanılsaması ve dil sürçmelerinin de, boşu boşuna ve tesadüfen olmadığını, bunların bilinçaltının bastırılmış içtepilerinin bir dışavurumu olduğu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, son günlerde kamuoyunda bir “Akil Adamlar” muhabbetti yeniden başladı. “Akil Adamlar” tüm sorunlara çözüm bulacak, herşey güllük gülistanlık olacakmış.

“Akil adamlar” olarak ilk lanse edilen sanırım resmi sıfatlarıyla “Bağımsız Türkiye Komisyonu” denilen ve bir çok emekli Avrupalı diplomattan oluşan grup olmuştu. Medyada çıkan en son haberlere göre ise terör örgütü kendisiyle röportaj yapan bir gazeteciye

“Diyalog …

Bireyler ve Toplum, Genel Konular »

[27 Şub 2009 | 17 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

Ansiklopedik kaynaklara bakacak olursak, ünlü Encyclopedia Americana “Kürtçe, Kürtler, Kürt” gibi başlıklar, ya da, açılımlar yapmaya bile gerek görmemiş.  Ansiklopedide bir tek “Kürdistan” başlığı var ki bu terim de siyasal değil, ancak, coğrafi anlamda kullanılıyor. Başlık altında Kürtler hakkında şunlar yazıyor:
“They are freedom-loving, proud and brave people, about whom a reputation for violence has been engendered”  (Onlar özgürlüğü seven, gururlu ve cesur insanlar olup şiddete olan eğilimleriyle ünlenmişlerdir.)
Kürtlerden bir “millet” ya da “ulus” olarak değil de, şiddete eğilimi olan “insanlar” olarak söz edilmesi tuhaf değil mi ? Yoksa “şiddet eğilimi” …

Featured, Kitap ve Yazın »

[7 Ara 2008 | Görüş Yapılmamış | Eleştiren: Hulki Can ]
Cennetin Doğusu’ndan Uykuların Doğusu’na

Ama, dedim. bunlar benim dayımın sözleri.
Hayır, bunlar dayının sözleri değil,
dayının ağzından gelip geçen
hayatın sözleri
Uykuların Doğusu, H. Ali Toptaş
John Steinbeck’in beyaz perdeye  aktarılmış olan “Cennetin Doğusu” (East of Eden) romanından sonra Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” [1] bende öncelikle, yine taklit maklit mi söz konusu gibi, önyargılı bir kuruntunun doğmasına yol açtı söz gelimi…  “Cennetin Doğusu” Kaliforniyalı birkaç çiftçi ailesinin yaşamlarını anlatırken Kutsal Kitap’taki  yeryüzü cenneti Aden bahçesine, Habil ile Kabil’e gönderme yaparak iyi ile kötünün bitmez tükenmez kavgasını  irdeler.
 Oysa “Uykuların Doğusu”  anılar ve özgeçmişle yoğrulmuş, bambaşka bir …

Dinler ve Inanç »

[23 Kas 2008 | 21 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

 Antisemitizm, Yahudi karşıtlığı veya düşmanlığı, Yahudilere karşı ayırımcı, ırkçı önlem ve yaptırımlar öneren, uygulayan kimse ve  öğretiler için kullanılan bir terimdir.  1879da eleştirmen Wilhelm Marr’ca kullanılan bu terim Yahudi toplumuna karşı her türlü düşmanlık biçimini de tanımlar.
Kuşkusuz Yahudi dini, felsefesi, İsrailiyat veya Yahudi teolojisinin akademik  eleştirisi antisemitizm değildir.  Tevrat’ta   Yahudilerin  doğru yoldan ayrıldıkları takdirde kendilerine çok ağır cezaların verileceği ve başlarına büyük felaketlerin geleceğine dair bir çok uyarı  vardır. İşaya, Yeremya, Hezekiel gibi devrimci peygamberler özellikle İsrailli yönetmenlere ve yönetime karşı çok ağır eleştirilerde bulunurlar. Benzer durum İnciller’de de görülür. İsa …

Dinler ve Inanç, Featured »

[9 May 2007 | 16 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]
Şiddetin İlacı Din Eğitimi Olabilir mi?

2.3.2007 günü TBMM Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda konuşan Prof. Dr. Hayati Hökelekli ülkede ve özellikle gençlerdeki şiddet eğilimine karşı en büyük ilacın din eğitimi olduğunu belirterek, “eğitimin her kademesinde isteğe bağlı din eğitimi programı olmalıdır” demiştir. Prof. Hökelekli “eğitimin her kademesi” diyerek üniversiteleri de bu kapsama alma niyetinde görünüyor. Yani, üniversitelerde de eski medrese sisteminde olduğu gibi din eğitimi verilmesini arzuluyor olmalı.
 
Oysa, görüyoruz ki  ülkemizde İslamcı bir hükümetin iktidarda olması, okullardaki mevcut din eğitimi, tarikat ve dergahların hızla çoğalması, türbanlı ve kara çarşaflı sayısındaki artış, kutlu doğum haftaları, medyatik dinsel etkinlikler …

Dinler ve Inanç, Tarihsel »

[31 Mar 2007 | 6 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

Bir çok insan bugün İsrail’in yaptığı saldırılara, kentlerin altyapılarını ve sivil halkı da hedef alan toplu bir imha savaşına, katliama, kırıma, hatta soykırıma bir anlam verememektedir. Ölenlerin çoğu bebek, çocuk ve kadınlar. Filistin’in ordusu yok, topu yok, tankı yok. İsrail sivil halkın üzerine en son sistem silahlarla saldırıyor.  Anti-semit, Yahudi karşıtı olarak damgalanacağız diye korkudan kimse ağzını açamıyor.
Ancak, İsrail’in, çoğu kimse tarafından insanlık dışı (inhuman) veya barbarca olarak nitelendirilen, bu saldırılarının aslında dinsel açıdan hiçbir sorun oluşturmadığı ve bunların Tevrat’ta yazanlar ile uyum içinde  olduğu açıkça görülmektedir. Kuran’da olduğu gibi …

Bireyler ve Toplum, Genel Konular »

[13 Mar 2007 | 4 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

POSTMODERNİZM NEDİR ?
Öncelikle, “postmodernizm” bir mimarlık terimi olup ilk kez 1970li yıllarda ABDli mimar Charles Jencks tarafından kullanılmaya başlanmıştır. “Postmodern, postmodernizm, postmodernlik” yeni türetilmiş ithal sözcükler. Yabancı dilde eski basım sözlüklerde bu sözcükler yok. Örneğin, 1952 basım Redhouse sözlüğünde “postimpressionism”  var,  ama “postmodernism” yok.
Latince kökenli “post” öneki “sonra, sonrası” anlamlarına gelir. Yani, örneğin, “postempresyonist dönem” dersek bundan kastedilen “empresyonist dönem sonrası” veya “empresyonist dönemi izleyen” dir. Ama bu çok genel bir tanımdır. Empresyonist dönemi izleyen dönemin ne olduğu (kübist, fütürist vs) belirtilmelidir.
Aynı koşut mantıkla “postmodern” terimi de çok genel bir …

Genel Konular »

[24 Şub 2007 | 5 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

Bu memlekette bağımsız basın, bağımsız medya, bağımsız yayın bitmiştir, diri diri mezara gömülmüştür. Ama sanırım özgür kalem, özgür yazar bitirilmemiştir, tükenmemiştir. Bunlardan biri, görüşlerine katılmasam da, Hrant Dink idi. Dink neden öldürüldü? Çünkü Türklüğü aşağılamış ve Türk  düşmanıydı !!!  Dink’i kim düşman ilan etmişti? Medya ve basın.
Ama sonradan Dink’in Türk düşmanı olmadığı anlaşıldı.  Peki o zaman Dink neden Türk düşmanı ilan edilmişti?  Medya ve basının arkasında kim var? Büyük sermaye. Büyük sermayenin arkasında? Daha büyükler var…

Genel Konular »

[7 Şub 2007 | 100 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 20 Aralık 2005 tarih 711 sayılı kararı gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetim ve denetiminde olan cami, mescit gibi tapınaklara hoparlör konulamayacağı karara bağlanmıştır. 31.12.2005 tarih 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  bu karara göre:
“Minarelere ve kubbe çevrelerine özellikle yapıyı tahrip eden elektronik malzeme (hoparlör  ve  modern  aydınlatma armatürleri gibi) elemanların konulamayacağına, ancak paratoner, kandillik ve mahya gibi özgün biçim ve malzemeye uygun tesisin yapılabileceğine, Minarelerde fiziksel tahribata neden olan ses düzeni yapılmamasına, eskiden var olanların yeni onarımlar sırasında kaldırılarak yapının orijinal durumuna getirilmesine”
Karar verilmiştir.

Genel Konular »

[25 Oca 2007 | 11 Görüş | Eleştiren: Hulki Can ]

Eleştiri (kritik) nedir? Eleştiri bilimsel, akademik bir yöntemdir. Bunun temellerini Descartes atmıştır. Kant geliştirmiştir. Günümüzde eleştiri “eleştiribilim” olma yolundadır. Fazla derine girmeyeceğim ama çok yalın olarak bir yazınsal eserin, bir düşüncenin, bir öğretinin, çözümlenmesi,  doğru veya eğri yanların ortaya çıkarılması, bunların belirlenmesi, eksiklerin gösterilmesi eleştiridir. Öz-eleştiri (otokritik) de yazarın kendisini veya kendi eserini eleştirisidir. Eleştirel bakış ve eleştirel düşünce insanı aşamaya götürür.
Hal böyle iken, büyük romancı Pamuk’a karşı yapılan eleştirileri “kıskançlık” olarak yorumlayan edebiyat dergileri, yeni yetme yazarlar var ülkemizde. Bunların çoğu büyük medya destekli. Bunların iddiası şu: “Pamuk Nobel’i …